Legendarisk lederskab

“Vil du være legendarisk eller bare en kopi?”
Dit lederskab skal reflektere den, du er som menneske.

Rikke Hartmann-Bossen

Dit lederskab skal reflektere den, du er som menneske.
Derfor kombinerer Hartmann Bossen Consulting altid de forretningsmæssige såvel som de menneskelige aspekter af lederskab i de forløb, vi udbyder.

Målet er mærkbare og varige forandringer – og disse opnås bedst, når der netop er overensstemmelse mellem mennesket og forretningen.

Gennem en række værktøjer og øvelser, der tager udgangspunkt i den enkelte leder, vil du komme forståelsesmæssigt tættere på de andre i ledergruppen, resten af organisationen og ikke mindst på dig selv.

Gennem Legendarisk Lederskab skabes koblingen helt automatisk mellem dig som menneske og dig som leder.

Besidder du vilje til forandring og en tro på, at mennesket og forretningen hænger sammen, så har du potentialet til at blive en Legendarisk Leder!