DU OPNÅR

Styring, handlekraft og overblik

– og adgang til at mærke dig selv og din intuition

 • Vil du opnå at sætte stærkere personlige grænser ?
 • Vil du lære at bruge din sårbarhed som en styrke ?
 • Vil du have endnu større handlerum og handlekraft ?

for ikke at nævne … langt større tydelighed og effekt i din kommunikation

Min passion er at skabe transformation. Vi arbejder med roden til transformation og ikke symptomerne. Resultaterne er dine for altid, og du vil stå styrket i dit fundament med flere redskaber, øget handlekraft og kunne fokusere på noget mere givtigt.

Rikke Hartmann-BossenCoach, Terapeut og Anger Facilitator

hartmannbossen-sessions-6582-w30

SPØRGSMÅL

Genkender du at ...

 • Være på vagt, ja, måske ligefrem i alarmberedskab?
 • Ha’ svært ved at sætte klare grænser overfor bestemte personer?
 • Har du svært ved at sige nej (til bestemte personer/typer)?
 • Sætter du dig selv til side for at at “bevare den gode stemning”?
 • Har du svært ved at mærke, håndtere eller udtrykke din vrede?
 • Bider du vreden i dig eller skammer dig over den?
 • Bliver du frustreret, skuffet eller såret indvendig, men sjældent vred?
 • Føler du dig til besvær, needy eller skamfuld over at udtrykke dine behov?
 • Har du svært ved at bede ærligt og direkte om det, du har brug for?
 • Kan du være konfliktsky eller for pleasende i visse situationer eller med visse personer?
  • Eller er du den, som altid finder et kompromis?
 • Glider du af, udskyder eller ignorerer problemer, der skal tages hånd om? (måske personlige men ikke faglige eller omvendt)
 • Holder du igen med berettiget kritik? (måske for fredens skyld og ‘kom videre’)
 • Tøver du med at give fx medarbejdere feedback på adfærd, der ikke er i orden eller opgaver, der ikke bliver løst godt nok?
 • Har du svært ved at styre dit temperament og lader du din vrede/frustration gå ud over de forkerte?
 • Har du en aktuel uløst konflikt eller noget, der nager eller stresser dig, for det er ukommunikeret?
 • Overtænker, overanalyserer og bebrejder du dig selv?
 • Overkompenserer du sommetider til du nærmest segner?

Genkender du en eller flere af ovenstående. Så er du landet det rigtige sted. Der ER hjælp at hente.

EKSEMPLER

1:1 samtaler

SAMTALER

Jeg tilbyder 1:1 samtaler, hvor vi blandt andet arbejder med ...

at få sagt det, der er svært at få sagt … at formulere grænsesætningsbeskeder og få processeret vrede, skuffelse, irritation, frustration, skam og sårbarhed på sunde, helende måder.

HJÆLP OG REDSKABER

Med 1:1 samtaler/sessioner får du hjælp og redskaber til at ...

Sætte grænser på en tydelig og respektfuld måde

Kommunikere klart, autentisk og med gennemslagskraft

Turde konfrontere grænseoverskridende adfærd

Anmode om ændringer på en måde, der skaber lydhørhed

Mærke og udtrykke behov og følelser mere ærligt

Sige det, der skal siges og gøre det, der skal gøres – tydeligt, i tide og med blik for relationen

Få konkret, praktisk hjælp til at forberede en svær samtale eller formulere en svær besked eller et vanskeligt budskab

Du bliver bedre til at

 • håndtere konflikter uden at være følelseskapret
 • sige nej (uden lange forklaringer og undskyldninger)
 • blive vred udenat eksplodere, råbe eller stille ultimatummer
 • stå fast (hvis du har tendens til at glide af eller lade ting passere)
 • give slip (hvis du har tendens til at ville have ret, eller at tingene skal gøres på din måde)
 • mærke dine grænser
 • sige fra på en ordentlig måde
 • give udtryk for dine behov (uden skam, tøven eller manipulation)
 • bede om det, du har brug for

FÆRDIGHEDER KAN LÆRES

Sund grænsesætning og det at kunne udtrykke dine behov, er vigtige færdigheder

Og færdigheder kan læres.
Det er en af de vigtigste gaver, du kan give dig selv!

hartmannbossen-sessions-6671-w30

Fordelene er mange ...

Stærkere personlige grænser

Større adgang til din sårbarhed

Større handlerum og handlekraft

Større selvrespekt

Mere frihed

Mere energi

Mindre drama

Langt større tydelighed i din kommunikation

1:1 forløb er særligt gavnligt for dig, der ofte pleaser, undgår konflikter, får ondt i maven over at skulle sige fra eller nej eller bider ting i dig, fordi du ikke ved, hvad du skal sige – eller hvordan, du skal sige det. Måske ikke i alle kontekster, men overfor bestemte typer personer.

Ofte søger vi ikke hjælp, fordi vi synes, vores problematikker er for banale, eller at vi burde kunne klare det selv.

Ingen problematikker eller konflikter er for små. Tager det din energi, er det vigtigt. Også hverdagsting eller tilsyneladende ”petitesser”. Det binder uendelig meget energi at have tankemylder eller skulle bruge meget tid på at ’tage sig sammen’ og få det sagt.

Jeg tilbyder et fortroligt, skamfrit rum, hvor der er plads til alle dine følelser, og hvor du får mulighed for at processere og forstå dine mønstre bedre og får konkret, lavpraktisk hjælp til fx at skrive grænsesætningsbeskeder eller øve at bede om det, du synes er svært at bede om. Vi kommer hurtigt ind i essensen og arbejder der, hvor det giver resultater. Du flytter dig hver gang.

FORTROLIGT RUM

Plads til ALLE dine følelser

Jeg kan bl.a. hjælpe dig med:

 • At forstå dit vredesmønster
 • At bearbejde svære følelser
 • At få bedre adgang til din sårbarhed
 • At få dine sårbarheder til at blive styrker
 • At hjælpe dig med at forstå dine overreaktioner (og underreaktioner)
 • At skrive vredesbreve
 • At formulere tydelige, sobre grænsesætningsbeskeder
 • Selvtilgivelse
 • Sund vredesforløsning (uden nogen kommer til skade)
 • Håndtering af narcissister

DIN GUIDE OG FACILITATOR

Lidt om Rikke

Jeg er bl.a. certificeret Anger Facilitator* hos Pernille Melsted og er terapeut, coach og facilitator. Speciale i ledelse, traumeforløsning, High Sensory Intelligence, narcissister og psykopater mv.

*) Anger Facilitor bygger bl.a. på en lang række internationalt anerkendte forskere m.fl. – se mere: https://pernillemelsted.com/anger-facilitatorer/

INVESTERING OG BETALING

1:1 samtaler/sessioner af 75 min.

Det er også muligt at betale via Bruttolønsordningen på dit arbejde.
Du er velkommen til at downloade denne PDF og videresende til din arbejdsgiver.

100% fortrolighed
Mulighed for ’anonym’ faktura.
Eller faktura til arbejdsgiver med reference til fx ’ledercoaching’ eller ’kommunikation’.

Er det NU du trænger til udvikling ?