Privatlivspolitik for Hartmann Bossen Consulting

(CVR: 31230152)

Opdateret 24. maj 2018.

Brug af Hartmann Bossen Consultings konsulentydelser inden for executive coaching, rekrutterings, ledelses udvikling undervisning, foredrag, workshops mv. forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger findes denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, Hartmann Bossen Consulting behandler dine data.

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Hartmann Bossen Consulting sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Rikke Hartmann Bossen er kontaktperson og kan kontaktes på mail@hartmanbossen.dk

Personer med adgang til data:

Personlig assistent og PR ansvarlig Trine Overby har adgang til: Facebook profil, LinkedIn profil, WordPress side, Clickfunnel, Mailchimp, Dropbox, Biletto, Google Calender

Revisionsfirma Aaen & Co. har adgang til: Dinero, skat, virk.dk.

HVILKE DATA INDSAMLES

Hartmann Bossen Consulting anvender data om dig for at kunne sende dig e-mails, nyhedsbreve samt udføre undervisning, konsultation og coaching på kontoret beliggende:

Tuborgvej 5,
2900 Hellerup

Eller hos kunden eller telefon.

AUTOMATISK INDSAMLEDE DATA

Hartmann Bossen Consulting opsamler ingen data på sin hjemmeside www.hartmannbossen.dk

Hartmann Bossen Consulting anvender pt. ikke Google Analytics som webanalyseløsning for egne hjemmesider. (Google Analytics som ”databehandler” af data. Læs Googles fortrolighedspolitik her.)

I tilfælde af at Hartmann Bossen Consulting på en given tidspunk, skulle vælge at gøre brug af Google Analytics, indsamles følgende data:

∞ Dato og tidspunkt for besøg

∞ De sider, der besøges

∞ IP-adressen på den besøgende

∞ Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)

∞ URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning.

OPLYSNINGER DU SELV AFGIVER

Hartmann Bossen Consulting behandler også data, som du aktivt giver til os. Eksempler på data, som du selv aktivt kan afgive, er:

∞ Navn, adresse, CVR nr. telefonnummer og e-mail

∞ Oplysninger sendt på e-mail til Hartmann Bossen Consulting

ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

FORMÅL MED INDSAMLING

De indsamlede data anvendes med det formål at yde den bedst mulige service samt informere og komme i kontakt med kunder.

Informationerne opbevares fysisk, i DROPBOX, regnskabsprogram og mailsystem.

∞ Informationerne opbevares ligeledes på computerens harddisk.

∞ Jeg har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger til sessionerne.

∞ Evt. oplysninger på papir kan opbevares i op til 5 år i aflåst arkivskab, hvorefter de makuleres.

∞ Oplysninger på computerens harddisk slettes ligeledes efter 5 år.

∞ Jeg samarbejder med Dinero, One.com, Facebook, MailChimp, Google, Dropbox og Clickfunnels, Biletto, og er i stort set færdig med at indhente databehandleraftaler fra alle parter.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Hartmann Bossen Consulting videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Det betyder i praksis, at Hartmann Bossen Consulting kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Hartmann Bossen Consulting anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Hartmann Bossen Consulting anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Du er selv ansvarlig for at indgå privatlivsaftaler med de samarbejdspartnere, du har i din virksomhed, eksempelvis de tjenester nævnt i afsnittet om indsamling af oplysninger.

SIKKERHED

Hartmann Bossen Consulting beskytter dine persondata og behandle alle personfølsomme data med stor forsigtighed.

DINE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.

DU HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

DU HAR I VISSE TILFÆLDE RET TIL AT FÅ DINE DATA UDLEVERET

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

DU HAR RET TIL AT KLAGE TIL DATATILSYNET

Hartmann Bossen Consulting er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Hartmann Bossen Consulting, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk