Rikke Hartmann-Bossen udstråler legendarisk lederskab

SPØRGSMÅL

Hvad vil det sige at være legendarisk ?

Ved fokus på lederteams, er der overordnet 4 centrale egenskaber.

 • Autencititet
 • Bæredygtighed
 • Formålsdrevet
 • Klar kommunikation

Målet for lederteams er mærkbare og varige forandringer, som er bæredygtige på den lange bane. Dem opnår vi bedst, når der er overensstemmelse mellem menneskene og forretningen.

Jeres eksisterende formål, kultur og værdier er essentielle at tage udgangspunkt i. Måske skal noget opdateres … Men der er uden tvivl meget der allerede er godt. Og det skal vi have top-of-mind og give liv.

Lederteams igang med gruppeopgave hvor Rikke Hartmann-Bossen faciliterer

EKSEMPEL

Forløb i lederteams

Med Legendarisk Lederskab skaber vi koblingen mellem jer som mennesker og jer som ledere.

Gennem en række værktøjer og øvelser, der tager udgangspunkt i den enkelte leder, vil I komme forståelsesmæssigt tættere på hinanden i ledergruppen, resten af organisationen og ikke mindst på jer selv.

Besidder I viljen til forandring, brænder I for en sag, og tør I bruge jer selv og tale ærligt, så har I potentialet til at blive en Legendarisk Leder! – I får hjælp til at se det, eje det og træde mere i karakter.

Rikke Hartmann-Bossen underviser lederteams i skræddersyet forløb

Timer og dage varierer

 • Hvad har I allerede (formål, værdier, andet)
 • Hvad er jeres behov i lederteamet og i organisationen?
 • Interview af lederne i lederteamet
 • person profiler

2 dage

Formål

  • Være et stærkt og committet lederteam, som trækker i samme retning
  • Styrke kendskabet til hinanden inkl. forståelse af behov, drive mv.
  • Stærkere sammen ved at udnytte styrker og sårbarheder konstruktivt
  • Psykologisk tryghed og fuldt commitment til hinanden og vores fælles opgave
  • Skabe et ledelsesfundament, som muliggør integration i organisationen

Typisk 3-6 sessioner

Dit behov – Din hverdag

 • Hvordan får du det ind i dine behov og din hverdag?
 • Hvad har du brug for at aflære? Og hvad forstærke?
 • Specifikke udfordringer i dig eller i din funktion/afdeling

3 x halv eller hel dag

Vi arbejder videre med jer som team og jeres impact på organisationen og vi arbejder hyppigst med følgende temaer :


 • Bevidsthed !
 • Autenticitet, integritet og selvværd
  • Giver autoritet og følgeskab hos selv og andre
   • Mennesker følger mennesker – ikke strategier!
  • Opbygger integritet – mod til at stå ved egne styrker og meninger såvel som tvivl og sårbarhed. Det er nøglen til gensidig tillid, engagement og dermed resultater.
  • Skaber psykologisk tryghed og mod til at lede
 • Purpose, mening og klar kommunikation
  • Klart formål – sætter retning og giver klar kommunikation
  • Bæredygtighed både i forretningen og i dit lederskab
  • Commitment og træk i samme retning
  • Klar kommunikation – Clear is Kind, Unclear is Unkind
   • Herunder effektiv feedback
  • Udvikling af teams og relationer
   • At kunne være med og positivt udnytte forskelligheder i funktion, personlighed, baggrund, behov, kompetencer mv og omsætte til fremdrift og forløsning i stedet for argumentering/forsvar og flugt. Det frisætter potentialet og skaber arbejdsglæde.
   • High Performance Team
  • Personlig vækst mod selvtransformerende
   • turde slippe ego og se og være i den større kontekst – led med både hjerne og hjerte
   • Forstå dine behov, adfærd og underliggende drive
   • Styrke lederskab og kapacitet til at forstå og se sammenhænge og evnen til at navigere i komplekse og uforudsigelige situationer.
  • Turde være fleksible og empower dine kollegaer
   • som skaber kreativitet og ejerskab

1 dag

Vi bliver helt skarpe på den klare kommunikation. Formålet er at sikre, at organisationen og alle jeres kollegaer får glæde af jeres nye indsigter, beslutninger og meget andet.

 • Hvad vil være anderledes. Skal der ændres i strukturer, mødekultur, feedback-kultur eller andet ?
 • Hvordan vil I inddrage resten af organisationen og give det liv ?

Det du committer dig til og siger højt, bliver gjort, fordi andre vil være med til at holde dig op på det.

Hvad vil det sige at være legendarisk ?

Ved fokus på lederteams, er der 4 centrale egenskaber der gør sig gældende.

Autenticitet

Mennesker med integritet, som står ved, hvad de siger og hvem de er – helt inde fra hjertet – det skaber troværdighed.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er vigtigt – både når vi taler bundlinje, mennesker og planeten. Hvordan vil den beslutning du tager nu fx påvirke dine kunder og medarbejdere i fremtiden?

Formålsdrevet

Mennesker følger mennesker, som har en sag og tydeligt brænder for den og kommunikerer den klart.

Klar kommunikation

Budskabet er klart, når det kommer fra dig, og du mener det. Det kræver både intelligens, og at du er dig selv – den ærlige menneskelige version.


LEDERUDVIKLING

Lederteams og organisation

Selvfølgelig skal vi have en strategi eller i hvert fald en retning og være på en mission sammen – have et højere formål med det, som vi gør, og måden vi ønsker at drive forretning på.

Der skal tages ansvar, og det er os mennesker som gør det.

Fordi du er leder, er du stadig et menneske som både har stærke holdninger, viden og kunnen og samtidig til tider vil være sårbar, i tvivl og vil blive trigget og føle dig presset.

Derfor er det altid helheden, som jeg arbejder med i lederteams eller med ledere individuelt.

Ligesom det altid sker i en co-creation mellem virksomheden/lederne og mig.

Hvad andre siger


EKSEMPLER

Temaer vi ofte arbejder med

Her er nogle eksempler på det, vi arbejder med i lederteams og som ledelse handler om i dag.
Lederteams igang med gruppeopgave hvor Rikke Hartmann-Bossen vejleder

Bevidsthed

Bevidsthed er et gennemgående tema. Dels taler vi om bevidsthedsniveauer, og anerkender hvor vi er ubevidste og bias.

Uanset hvilket tema, vi arbejder med, løfter vi bevidstheden. Og jeg gør det tydeligt, hvordan og hvad det gør af forskel.

Derudover intuitive teknikker til at løfte bevidstheden.

Autenticitet, integritet og selvværd

 • Giver autoritet og følgeskab hos selv og andre
  • Mennesker følger mennesker – ikke strategier!
 • Opbygger integritet – mod til at stå ved egne styrker og meninger såvel som tvivl og sårbarhed. Det er nøglen til gensidig tillid, engagement og dermed resultater.
 • Skaber psykologisk tryghed og mod til at lede

Purpose, mening og klar kommunikation

 • Klart formål – sætter retning og giver klar kommunikation
 • Bæredygtighed både i forretningen og i dit lederskab
 • Commitment og træk i samme retning
 • Klar kommunikation – Clear is Kind, Unclear is Unkind
  • Herunder effektiv feedback

Udvikling af teams og relationer

 • At kunne være med og positivt udnytte forskelligheder i funktion, personlighed, baggrund, behov, kompetencer mv og omsætte til fremdrift og forløsning i stedet for argumentering/forsvar og flugt. Det frisætter potentialet og skaber arbejdsglæde.
 • High Performance Team

Personlig vækst mod selvtransformerende

 • Turde slippe ego og se og være i den større kontekst – at lede med både hjerne og hjerte
 • Forstå dine behov, adfærd og underliggende drive
 • Styrke lederskab og kapacitet til at forstå og se sammenhænge og evnen til at navigere i komplekse og uforudsigelige situationer.

Turde være fleksibel og empower dine kollegaer

 • som skaber kreativitet og ejerskab

Er det NU du trænger til udvikling ?