Nye perspektiver på det du ved

Efter en mindre pause er jeg nu tilbage med endnu en udgave af Reflect&Connect – og jeg har virkelig glædet mig til at dele en masse nye ting med dig.

For nylig deltog jeg i den nordiske konference Elevate 2015 arrangeret af Speakers Club/Elevate, som jeg er medlem af. Temaet var i år Personal Leadership, Spiritualitet og Entrepreneurship, og jeg vendte hjem vildt inspireret og med fornyet arbejdsmæssig energi.

Kender du det med at få nye perspektiver på ting, som du godt ved i forvejen?

Når et anderledes indspark eller et interessant oplæg gør, at man bliver i stand til at genopdage viden og se velkendte ting fra nye vinkler? Den oplevelse havde jeg flere gange på Elevate 2015 – blandt andet da en af hovedtalerne, svenske Johan Ernst, sagde: If you can see the bridge, you can do it”. Det mindede mig om en problemstilling, som jeg ofte støder på hos ledere, som agerer i høj kompleksitet.

Når du i dit lederskab oplever, at beslutninger virker uoverskuelige, fordi afstanden mellem et givent mål og dit udgangspunkt er uoverskueligt. Dem, som har hørt mine foredrag ved, at jeg kalder det ’den sorte sky’. Når vi har de rigtige redskaber, så skaber vi fokus og ved næsten intuitivt, hvad skridtene skal være eller i hvert fald første skridt. Og det er det, det hele handler om: At skabe en lyssprække i den sorte sky. Når du så kan begynde at gå, kommer de næste trædesten frem, og ganske langsomt kommer du tættere og tættere på målet – og så bliver broen, som Johan Ernst taler om, synlig.

Jeg vil gerne udfordre dig og høre om netop de beslutninger, du står i, hvor ’skyen’ er sort og broen ikke tydelig. Ring eller skriv, så skaber vi lyssprækken og gør broen synlig.

I fremtiden udkommer en ny udgave af Reflect&Connect ca. hver tredje uge, og jeg håber, at du stadig har lyst til at læse med, reflektere og kommentere.

Bedste hilsner,
Rikke

Fordi mennesker følger mennesker – ikke strategier