Vil du mere med dit lederskab?

Søger du nye udviklingsmuligheder?

Mangler du retning på dit lederskab?

Tør du forpligte dig til en gruppe?

- så er MasterMind noget for dig!

6 x gruppe-coaching

· Dine cases – med sparring ·

· 3,5 time pr. session ·

· Læring og indsigt ·

· Refleksioner og konkrete actions ·

· Træning i Legendarisk Lederskab ·

4 dages ophold i Umbrien

· Tid til fordybelse i dit lederskab ·

· Dit Formål – dit ’Why’ ·

· 120 dages plan ·

· Refleksionsværktøjer ·

· Mindfulness og retreat ·

2 x individuel coaching

· Fokus kun på dig ·

· 90 min. pr. session ·

· Personlig rådgivning ·

· Retning på dit lederskab ·

· Konkrete værktøjer ·

Vil du optimere dit lederskab?

Konceptet er opbygget som et længerevarende forløb, hvor 8-10 deltagere udvælges til at indgå i en MasterMind-gruppe, der i en periode på 12 måneder løbende undervises og coaches – både sammen og hver for sig. MasterMind-gruppen vil tage udgangspunkt i dine egne erfaringer og cases, og du vil bl.a. blive undervist i Legendarisk Lederskab. Rikke fungerer som vejleder, coach og underviser, og gennem hele forløbet er der sparring og feedback fra de andre deltagere.

MasterMind-forløbet munder ud i et 4-dages ophold i smukke omgivelser i Umbrien i Italien, hvor der er tid til fordybelse og konkretisering af dit lederskab. Opholdet er desuden en unik mulighed for afkobling og uforstyrret tid til egne refleksioner – samt uovertruffen velvære for både sjælen, ganen og hovedet.

Efter forløbets afslutning vil du stå tilbage med en stærkere og mere klar lederprofil, forbedrede refleksionsevner samt en større bevidsthed og indsigt i dit lederskab.