Er du rustet til den nye lederrolle?

Har du en passion for lederskab og ønsker du at udvikle dine kompetencer?
Vil du gerne få en større indsigt i, hvad fremtidens ledere skal kunne?

Globaliseringen og den teknologiske udvikling har givet udslag i et komplekst arbejdsmarked, der stadig forandrer sig. Konsekvensen bliver, at lederrollen i langt højere grad end før skal nytænkes, så den passer til fremtidens udfordringer.

Det gamle paradigme, hvor stringente rammer og målsætninger var i fokus, er ikke længere optimalt. Det nye paradigme fordrer en anderledes lederrolle, hvor omdrejningspunktet er et større formål, en retning og din intention som leder.

Kan du slippe kontrollen og flyde med?

Udfordringen er, at du ikke kender fremtiden – forandringsparathed er en forudsætning. Derfor er det vigtigt, at du omstiller dig, besidder intuitive evner som leder og ikke mindst – leder med hjertet.

I foredraget “Fremtidens leder” fortæller Rikke Hartmann-Bossen, hvilke typer af arbejdskraft der er brug for i fremtiden, hvilke kompetencer den fremtidige leder skal have, og hvordan lederen skal kunne forholde sig til de nye behov og det nye arbejdsmiljø.

Igennem oplægget vil Rikke udfordre deltagerne på deres fordomme og holdninger, samt skabe et refleksionsrum for deltagerne.

Foredraget udbydes som åbent såvel som virksomheder – kontakt Hartmann Bossen Consulting for mere information eller booking

mail@hartmann-bossen.dk

+45 28 78 38 73