Foto: Toke Hage

Dit purpose

Hvad er dit formål?

De sidste par gange i Reflect & Connect har jeg fremhævet vigtigheden af forenkling, fravalg og simplicity. Nu vælger jeg at sætte fokus på formål; den indre motivation og energi. Det er virkelig noget, der har en stor betydning for mit eget virke – både professionelt og som menneske.

Vision og mission er datid. Dit Purpose (formål) er nutid og fremtiden.

Det skal være meningsskabende at gå på arbejde. Der skal være en autentisk, naturlig drivkraft og en indre motivation, som skubber dig fremad. Så spørgsmålet til dig er: Hvad er dit purpose? Hvad driver dig? Lav en kort øvelse på 15 minutter, hvor du løbende skriver ned på et papir. Sørg for ro og fokus, når du laver opgaven. Ofte har du brug for at genbesøge en del gange.

1) Hvad er vigtigt for dig at bidrage med? Hvad giver dig mest energi og er naturligt?
2) Hvad er det du gør/er, som du altid vil gøre/være?
3) Hvad er udbyttet for dem omkring dig, dit team, din virksomhed/organisation, branche, verden?
4) Formulér en sætning eller et par sætninger baseret på punkt 1-3.

Mit eget purpose er:
”Jeg empower mennesker/ledere til at have modet til at være den, de er skabt til at være”. (Oprindeligt har jeg nedfældet det på engelsk, hvor det lød således: ”I empower people/leaders to have the courage to become and share who they are meant to be”).

Det er vigtigt at nævne, at der ikke er nogle forkerte svar – det er meget forskelligt, hvad det er, der driver mennesker, og hvad det er, de brænder for. Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der giver dig mest energi, så du sætter pris på de øjeblikke og skaber mulighed for flere af disse.

Dit drive er vigtigt – det er en del af, hvem du er som person.

Dit purpose eller dit drive har en betydning for dit personlige såvel som dit professionelle liv. Et af underpunkterne i mit Legendarisk Lederskab-koncept er ”Purpose Driven”. Du kan som leder overveje, hvad purpose er for den virksomhed, du arbejder hos. Hvad er det højere formål? Spørg dig selv (og dine ledelseskollegaer) – hvad er jeg en del af? Og hvad er det, som virksomheden/vi tror på?

Når jeg arbejder med ledere, arbejder vi med, hvad deres formål er, og hvad det egentlig betyder at være formålsdrevet. Hvordan du kan benchmarke opgaver, beslutninger, nyt job og andet mod dit formål. Matcher det ikke dit formål, er det med stor sandsynlighed ikke det rigtige for dig. Mange tilpasninger er lig med mange kompromiser. Mange kompromiser er lig med dårlig energi og ofte mange skuffelser. Så brug dit formål konstruktivt til hele tiden at løfte dig og undersøge om du er på rette spor

Mennesker følger mennesker – ikke strategier.

Derfor er det vigtigt, at du som leder viser dine medarbejdere, hvad du står for. At de er klar over hvad deres leders meninger, holdninger og drive er – medarbejderne kan så vælge at være enige eller uenige i dette – men de ved, hvor du står, og de har mulighed for at forholde sig til det. På denne måde kan der skabes tillid. For mennesker følger mennesker, som de kan stole på og kan lide.
Jeg vil glæde mig til, at du har lyst til at dele med mig, hvad dit formål er. Skriv påmail@hartmann-bossen.dk – dermed har du allerede taget første skridt og committet dig til det.

De bedste forårshilsner
Rikke