Hvad valgte du?

Hvad valgte du? Fik du tørret duggen af ruden og kigget indad? Læs og lyt til guidning fra sidste mail her https://hartmannbossen.dk/du-vaelger-hvad-vaelger-du-december-dit-vindue-til-indsigter-og-vaelge-din-jul/ Fik du sagt fra? Har du