2016 = mindre hamsterhjul mere fokus og intention

Hvad er din intention for 2016? Selv er jeg blevet inspireret af en udtalelse fra Paul, en studiekammerat fra Canada, til en intention for 2016, der lyder sådan her:

My intention is no longer to get more done, but rather have less to do”.

Det nye år er allerede i fuld gang, og tiden er kommet til at finde ud af, hvad du vil bruge det på. Min intention om ‘at få mindre at lave’ skal bestemt ikke forstås som dovenskab eller som et ønske om at drosle voldsomt ned – tværtimod. 2016 skal for mig blot bære præg af en less is more-tankegang, hvor kontinuitet og fokus er i højsædet. Men hvordan i alverden skaber og fastholder man ”det mere i det mindre”?

Nøgleordene er simplicity og prioritering.

Jeg vil derfor gerne udfordre dig og mig selv til at foretage flere fravalg end tilvalg i det kommende år. Prioriteringsprocesser virker sjældent nemme, og det kan føles helt uoverskueligt at skulle skære ned på arbejdsopgaverne. Mit forslag til dig er i stedet at gøre en indsats for at strømline det kommende år ved at samle dit professionelle liv under én overskrift frem for 50 forskellige. Med fravalgene skaber du netop kontinuitet og et større fokus på det, der er vigtigst for dig (og/eller din virksomhed/organisation) – og så opstår følelsen af, at der er mindre at lave.

Hvis du gerne vil undgå at ryge ind i hamsterhjulet igen og i stedet blive skarp på din intention (og fokusområder) for det kommende år, så stil dig selv følgende spørgsmål:

1) Hvilke ting vil jeg særligt prioritere i år – både for mig selv og for virksomheden/organisationen? Tænk fx. i en overskrift, der samler det.

2) Hvilke aktiviteter kan understøtte og sikre netop de prioriteter?

I dine overvejelser omkring aktiviteterne er det en god idé at lægge vægt på det, som skaber synergieffekter. Hvis en aktivitet/opgave ikke skaber ringe i vandet og sætter gang i noget ’større’, så prioritér det ned eller endnu bedre – vælg det fra. Når først du har skabt dit fokus og tilpasset dine aktiviteter, så er hver handling og hver eneste fuldførte aktivitet med til at skabe resultater i den retning, som du ønsker. På den måde oplever du det som betydningsfuldt og strømlinet i forhold til din overordnede intention.

Som du kan læse vil less is more-tankegangen fylde en del for mig i år, og det er også noget, som jeg følger op på i de kommende udgaver af Reflect&Connect.

Er du udfordret eller har du en refleksion eller spørgsmål i forhold til det, så skriv endelig til mig. Jeg glæder mig til at reflektere videre i løbet af året med dig.

De bedste hilsner
Rikke

Fordi mennesker følger mennesker – ikke strategier