Det gode netværk

Er jeres netværk gået i stå, og trænger det til et kærligt og konstruktivt spark?

Vil I gerne lære at udnytte netværkets og hinandens potentialer bedre?
Netværk kan bruges til mange ting: perspektivering, vidensdeling, bevidsthedsudvidelse, læring og sparring i forbindelse med de komplekse problemstillinger, som ledere dagligt præsenteres for.

At kunne netværke er en kompetence, og mennesker i netværk skal turde være sårbare og stille spørgsmål, samtidig med at de udfordrer hinanden og dem selv. Det velfungerende netværk skaber merværdi ved at have en klar intention og ved at stille krav til medlemmerne.

Stil dig selv spørgsmålet: ”Vil du være interessant eller interesseret?”

Rikke Hartmann-Bossen holder foredraget “Kickstart dit netværk” – hvor du får indsigt i, hvordan du kan udnytte dit netværk konstruktivt. Rikke vil udfordre og motivere deltagerne igennem oplæg, øvelser og spørgsmål. Du vil få viden om strategisk networking og faggrupper og finder ud af, hvilke aspekter der er betydningsfulde og nyttige i netværk. Tillid spiller en vigtig rolle i netværk – og det vil også berørt i foredraget.

Foredraget udbydes til enkeltpersoner såvel som virksomheder.

Kontakt Hartmann Bossen Consulting for mere information eller booking.